Escoltar

Tesis i treballs d'investigació

  • Marc Morell, "La flor y muerte de un barrio. Ethnography on comprehensive gentrification and class struggle in urban Majorca". Universitat de Barcelona, Espanya, 2015. Tesi doctoral.
  • Guillermo Flexas Sampol, "Problemas de demarcación de la ecología política". UIB, Espanya, 2015. Tesi de Màster.
  • Roser Puy Parache, "Concepte d'autocomunicació de masses segons Manuel Castells i incidencia en l'agenda pública". UIB, Espanya, 2015. Tesi de Màster.
  • Miguel Aguiló Vega, "El concepto de esfera pública en Transformación estructural de la publicidad de Jürgen Habermas". UIB, Espanya, 2015. Treball de Fi de Grau.
  • Joan Font Estelrich, "Habermas i la idea d'Europa". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2015. Treball de Fi de Grau.