PUBLIC - Esfera Pública i Subjectes Emergents

El projecte PUBLIC (FFI2016-75603-R, AEI/FEDER, UE) té per objectiu analitzar, des de la teoria deliberativa de l’esfera pública, l’aparició de nous subjectes sociopolítics i el desafiament que suposen per a les institucions i valors democràtics. La multiplicació de formes de mobilització i reivindicació social de nou tipus, en el nou mil·lenni, suposa un repte per a la legitimitat de les institucions i marcs polítics, una expressió de les profundes transformacions estructurals en els àmbits econòmic i financer, ocupacional i social, educatiu, cultural, ambiental i polític, i una novetat per als marcs teòrics i normatius que fonamenten els ordres democràtic i de la ciutadania. En aquest projecte proposem l’estudi dels subjectes emergents (1) donant compte de la perspectiva dels actors a partir de les seves formes d’expressió discursiva pública; (2) la consideració de vectors de reivindicació entrecreuats i la validesa moral i jurídica de la mateixa; i (3) el seu potencial democratitzador en processos generadors de drets, en el marc de poderoses tendències estructurals d’exclusió i de neutralització de l’exercici efectiu de la ciutadania.

Les nostres hipòtesis de partida són que (1) estem davant d’una nova ona millennial de moviments democràtics, que utilitza nous recursos expressius i discursius i genera noves formes d’esfera pública i d’opinió pública formada; (2) el marc analític i jurídic-polític de la ciutadania es veu desbordat pel fenomen de la desafecció, el desacoblament dels espais de la ciutadania en eixos d’inclusió/exclusió i la desestabilització i debilitament de la sobirania nacional o regional (UE); (3) els nous subjectes encarnen ideals de justícia que tematitzen eixos d’injustícia –en la dimensió del gènere, etnicitat, classe, pertinença o participació- que s’entreteixeixen amb noves demandes suscitades per la crisi actual en els ordres financer-econòmic, social i polític; i que proporcionen orientacions per a la reforma democràtica de les institucions i la juridificació de drets.

 

logo mineico logo FEDER