Historial

Els antecedents del grup es remunten al projecte d'investigació Aproximacions racionals a la teoria de la justícia en el món actual, dirigit des de 1993 per Albert Saoner, i a les successives investigacions i els projectes desenvolupats en continuïtat amb aquell, dirigits per Alberto Saoner, i després per Bernat Riutort, des de 1999, al voltant de La justícia i les transformacions socials en la crisis del Estat de Benestar; i la Globalització, la legitimitat democràtica i la sostenibilitat.

rifp_segovia

 En la línia d'aquell moment cabdal en el desenvolupament de la filosofia pràctica -moral, política i social-, el grup participà regularment en les activitats del col·lectiu d'investigadors articulats al voltant de l'Associació Iberoamericana de Filosofia Política i de la Revista Internacional de Filosofía Política (a la foto, la trobada de la RIFP a Segovia el 1966). Un dels fruits d'aquest treball va ser la creació del Seminari Permanent en Anàlisi Política i Social de la UIB, on ens han acompanyat destacats intel·lectuals de l'àmbit llatinoamericà, com Sergio Pérez, Hugo Quiroga, Silvia Levín, Ofelia Pérez, Susana Villavicencio, Luzia Helena Herrmann de Oliveira, María Teresa La Valle, Edgardo Mocca, Julio de Zan, Marcelo Bechara, o Mirta Giacaglia.

Praxis-2023Més recentment, la nostra recerca ha reforçat, d’una banda, l’eix de gènere i estudis feministes, especialment arrel de la participació en el projecte de recerca La Europa de les dones. Construcció Política i Noves formes de Ciutadania, dirigit per Maria Xosé Agra entre 2013 i 2016 (foto de l'equip a la dreta). En conjunt, hem posat l’atenció en el ventall de noves formes d’articulació política democràtica, tractades en el projecte Esfera Pública i Subjectes Emergents - PUBLIC, dirigit per Joaquín Valdivielso i Bernat Riutort, entre 2016 i 2020.

Praxis_2023

Posterioment, hem continuat aquestes línies de treball en el projecte Reproducció biològica, reproducció social i esfera pública - REPRODUCE (foto de l'equip a l'esquerra), desde 2021, dirigit per Lucrecia Burges i Joaquín Valdivielso. El Seminari de Filosofia Pràctica, en l’estela del Seminari Permanent en Anàlisi Política i Social, del que és continuador, és el principal espai de difusió, discussió i formació de cara a investigadors, estudiants i al públic en general.