Historial

Els antecedents del grup es remunten al projecte d'investigació Aproximacions racionals a la teoria de la justícia en el món actual, dirigit des de 1993 per Albert Saoner, i a les successives investigacions i els projectes desenvolupats en continuïtat amb aquell, dirigits per Alberto Saoner, i després per Bernat Riutort, des de 1999, al voltant de La justícia i les transformacions socials en la crisis del Estat de Benestar; i la Globalització, la legitimitat democràtica i la sostenibilitat.

En la línia d'aquell moment cabdal en el desenvolupament de la filosofia pràctica -moral, política i social- a Espanya i de les relacions amb Iberoamèrica, el grup participà regularment en les activitats del col·lectiu d'investigadors espanyols i llatinoamericans articulats al voltant de l'Associació Iberoamericana de Filosofia Política i de la Revista Internacional de Filosofia Política, i en gran mesura va desenvolupar les seves relacions internacionals, docents i d'investigació en l'àmbit sud-americà, i en particular argentí. Un dels fruits d'aquest treball va ser la creació del Seminari Permanent en Anàlisis Social i Polític Iberoamericà de la UIB, on durant la primera dècada d’aquest segle XXI ens van acompanyar destacats intel·lectuals de les millors universitats i instituts de recerca d’àmbit llatinoamericà.  

Equip 2007

Les investigacions dutes a terme desde el canvi de segle enfoquen els problemes que per a la legitimació democràtica plantegen els canvis en les concepcions de la política i d'allò  polític en l'era de la globalització: el canvi ecològic global, les conseqüències de la modernitat complexa, les transformacions de la societat del treball i els canvis dels règims de benestar. En aquells moments, la idea de ciutadania -en les seves diferents dimensions cultural, social, política i ecològica- articula la investigació en marxa, plasmada, entre d’altres, en el llibre Indagaciones sobre la ciudadanía (2007).

 

Proyecto La Europa de las mujeresMés recentment, la nostra recerca ha reforçat, d’una banda, l’eix de gènere i estudis feministes, especialment arrel de la participació en el projecte de recerca La Europa de les dones. Construcció Política i Noves formes de Ciutadania, dirigit per Maria Xosé Agra (foto de l'equip a l'esquerra). D’una altra banda, hem posat l’atenció en el ventall de noves formes d’articulació política democràtica, tractades en el projecte Esfera Pública i Subjectes Emergents, dirigit per Joaquín Valdivielso i Bernat Riutort. En l’actualitat, el Seminari d'Anàlisi Política i Social, en l’estela del Seminari Permanent en Anàlisi social i polític iberoamericà, del que és continuador, és el principal espai de difusió i discussió per al públic en general.