Escoltar

Investigador principal

Membres

Col·laboradors

  • Dr. Marc Andreu Morell Tipper (CAIB -> Contractat postdoctoral)
  • Sra. Antonia Cerda Fiol (Doctoranda)
  • Sr. Miquel Comas Oliver (Contractat predoctoral)
  • Sr. Arnau Matas Morell (Contractat predoctoral FPU)