Escoltar

Tesis i treballs d'investigació

  • Capellà Vidal, Aina Maria, "Quin lloc ocupen els animals dins el sistema capitalista?". UIB, Espanya, 2009. Tesi de Màster.