Escoltar

Tesis i treballs d'investigació

  • Miquel Comas Oliver, "La democràcia deliberativa de Jürgen Habermas: una teoria del poder i de l'opinió pública" [Rb1942742]. Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2010. Tesi de Màster.
  • Moreno Mulet, Cristina, "Revisión crítica de los discursos éticos en la Enfermería Española durante el periodo de la Diplomatura". Universitat Illes Balears, Espanya, 2010. Tesi de Màster.
  • Garcíes Salvà, Marina, "El lifespan dels partits verds a l'Europa Occidental: variables que condicionen la seva evolución.". UIB, Espanya, 2010. Tesi de Màster.