Escoltar

Publicacions en revistes

  • Amer, J., "Josep Melià i la burgesia mallorquina", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Número 849, Pàgines 50-52, 2006. Article.
  • Amer, J., "Empresaris hotelers i 'Pacte de Progrés' (1999-2003). Un enfrontament més enllà de l'ecotaxa", "Territoris", Volum 6, Pàgines 107-124, 2006. Article.
  • Horrach Torrens, A., "Un passeig per les contradiccions del paradís balear", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Número 849, Pàgines 4-6, 2006. Article.
  • Riutort, Bernat, "Razones de la política. Crítica al poder y a la política en la era de la globalización", "estudios sociales", Número 31, Pàgines 45-68, 2006. Article.
  • Riutort Serra, B., "'Emergencia permanente': una caracterización del sistema político de la Argentina", "Revista Internacional de Filosofía Política. UNED-UAM", Número 28, Pàgines 223-228, 2006. Article.